Počátky firmy Dřevotrans - Jiří Konvalinka


1991 — založena firma Dřevotrans, v té době jsme se zaobírali převážně nákupem a prodejem zboží. Částečně autodopravou.

1994 — od tohoto roku jsme se začali specializovat převážně na nákup a prodej dřevního odpadu - z pil, manipulačních skladů, truhláren a lesů.

1995 — nákup prvního stacionárního štěpkovače od firmy SOLO Sušice, od tohoto období jsme dřevní odpad začali zpracovávat, ač jsme nebyli výrobci druhotných materiálů (plošné materiály - dřevotříska, lamino, překližka ... ). Nákupem štěpkovače byla značně ovlivněna i situace v dopravě - za tímto účelem byli zakoupeny další soupravy potřebné pro svoz a rozvoz materiálu. Též byl zahájen prodej plošného materiálu - velkosklad dřevotříska, lamino.

1996 — nákup rozšířen na zhruba 100 míst. Svoz dřevního odpadu zejména z okolí Domažlic, Klatov, Tachova, Mariánských Lázní a samozřejmě Plzně. V tomto roce jsme se stali největším dodavatelem ze západních Čech pro výrobce plošných materiálů (Jihlava, Veselí nad Lužnicí).

1998 — okruh odběratelů rozšířen o Jihočeský kraj.

1999 — expanze do Severo a Východočeského kraje.

2000 - Doprava – postupné vyřazování již vysloužilých vozidel zn. Liaz a Tatra.Celková orientace na vozy zn.Scania. Rozvoj velkoskladu s plošným materiálem – nákup formátovacího zařízení. Rozšíření služeb pro zákazníky.

2005 – Investice do nové technologie na výrobu dřevní štěpky z důvodů zvýšení její kvality a to i za cenu mírného navýšení provozních nákladů. Upouštíme od přesluhujících drtičů a přecházíme na nové štěpkovače se speciálně uzpůsobenými výměnnými síty,které jsou schopny splnit přísné požadavky(zejména na velikost frakce) našich odběratelů. Rozvoj velkoskladu s plošným materiálem – nákup olepovacího zařízení. Nabídka na naše vysoce specializované přepravní možnosti(velkoobjemové návěsy s automatickou vykládkou) i pro jiné firmy.

2010 – Nákup velkoobjemového nakladače ke stávajícím nakladačům Manitou. Svoz dřevního odpadu přímo z lesních porostů vyvážecími soupravami zn. Timberjack a traktorovými soupravami.Rozšíření vozového parku o vozy zn. MAN.

2014 – Nákup kontejnerových vozů zn. Mercedes a MAN a různé druhy kontejnerů na bioodpad.

Současnost a blízká budoucnost firmy

V současnosti dodáváme dřevní materiál – biomasu(štěpku,piliny,hobliny,kůru,odřezky) výrobcům plošných materiálů,teplárnám,briketárnám,zahradníkům… .Neustále se však poohlížíme po dalších možných odbytištích pro naše výrobky s návazností na rozmach přechodu na obnovitelné energetické zdroje – spalování biomasy. Věříme,že budeme schopni plně uspokojit jakékoliv požadavky na kvalitu námi dodávaných materiálů (surovin). 

Provádíme ekologickou likvidaci a svoz bioodpadu (klest,pařezy,listí,tráva,seno,sláma) z okolních měst a obcí pomocí různých druhů kontejnerů.Dokážeme odvést i naložit volně ložené haldy. 

Naše další poskytované služby :

  • štěpkování, mulčování, drcení, kompostování
  • výkup pilin, odřezků, štěpky
  • zpracováváme i staré dřevo a jiný bioodpad viz odkaz
  • možnost pronájmu souprav s obsluhou.

Dále pak prodáváme plošný materiál (překližka, dřevotříska, lamino, OSB desky, palubky, pracovní desky, kuchyňská dvířka Grena a Trachea), formátujeme a hraníme. Nabízíme různé nábytkové kování (dřezy, panty, pojezdy, vruty a jiné). 

Na závěr lze jen dodat,že po celou dobu existence není firma sdružením více právních subjektů ani společností s ručením omezeným či akciovou společností. Riziko spojené s jakoukoliv zakázkou či problémem nese sám majitel.